Main Page Sitemap

Forex factory news Kalender Indikator


forex factory news Kalender Indikator

subsequent efterfølgende arbejde downstreams operation, subsequent operations efterkalkulation costing, final costing, historical costing efterklangsbillede (repro) afterimage efterkontrol final check. RIP) forhåndsreklame advance advertising forkalkulation preliminary calculation forkant foredge fast for- og bagkant full justfication, front edge, leading edge forkert wrong forkert brydning bad break forklare (gen.) explain, give evidence, state forklaring (gen.) explanation forklaring (erklring) statement forklaring (edb) narrative forklaring (på fx landkort) legend. Blomster) tlle count tller counter tllevrk counter tlling counting tnd/sluk on/off tnd/sluk knap power switch trskelvrdi (måleteknik) threshold limit value (for TLV threshold value tthed (gen.) tightness tthed (papir, originaler, film, tryk) film (fx trykfarve originaler, (papir, tryk) density ttningsmiddel sealant tøjkasse (til ødelagte typer. For 'visual display unit dataspejling (edb) data mirroring datavrn data security datterselskab (merk.) subsidiary company deadline closing date, deadline debitor (merk.) debtor debitorer (regnskabspost) accounts receivable (US debtors (UK) dedikeret dedicated dedikeret linie (tele) dedicated line dedikeret udstyr (edb) dedicated equipment defekt defective defekt rulle. Caps majuscules, upper-case letters versaler og kapitler caps and small caps versaler uden kød titlings versalhøjde cap height, capital height, H-height, UC height vertikalkamera vertical process camera VHS video VHS video (fork.

Forex, calendar forex Factoryforex factory news Kalender Indikator

Beste forex-Roboter olesia pro ea v1 real, Vps forex trader, Vix forex,

P.R.O.) problem difficulty, issue, problem problemløsning trouble-shooting procenttegn percent sign procesfarve (trykfarve til 4-farvetryk) process ink produktion capacity, manufacturing, output, production, throughput produktionsafdeling production department produktionsanlg (manufacturing) facility (US) produktionsanlg (production) plant produktionschef production manager produktionshastighed production rate, throughput speed produktionsleder (reklamebur.) production manager produktionsmand. Acknowledgements (fx i forord) forgrening branch forgreningsstning (edb) branching statement (program) forgrundsdrift (edb) frontend processing forgylde (bogb.) gild forgyldes på alle tre snit all edges gilt (fork. 8vo) Data file DAN-ENG_2255.TXT, processing 07:43, publication 08:26. Pengemidler) economic, financial økonomisk (sparsommelig) economical økonomisk metode cost-effective method ølbrik beer mat, beer plaque ønsket placering (om annonce) preferred position ål (stters vrktøj, ligner en syl) awl, ligner en syl) bodkin, (stters vrktøj årbog almanac, annual, yearbook årgang annual volume (ofte indbundet årgang year. LWC - anvendes fx til ugeblade) bestrøget papir coated paper bestyrelse (merk.) board of directors bestyrelsesmedlem director, member of the board arbejdende bestyrelsesmedlem executive director betale pay betaling payment betaling i naturalier (merk.) payment in kind betinget conditional betinget bestilling (annonce) provisonal booking betinget hop. TTS) tenakel copyholder termografi (imiteret stålstik) thermography tertia (16 punkt skrift) great primer teste test testet i praksis field-tested tester til RS-232-C (el.) suss box (viser aktiv linie) beste forex Roboter für mt4 testimonial (annoncetype baseret på udsagn fra tilfredse kunder) testimonial teststrimmel (repro) control strip testtabel (repro) test chart. P/L) retningslinier guidelines retouch-børste (med trykluft) airbrush retouch-børste (uden) retouch brush retouchersprøjte airbrush rette correct rettes og trykkes efter rettelser good for printing with corrections (fork. Hypo) fikserbad (foto) fixing bath fiksere (foto) fix fiksere (tegning.) spray (at sprøjte varnish (at lakere) fiksernatron sodium thiosulphate (dgl.

Shaping your futureforex factory news Kalender Indikator


Sitemap