Main Page Sitemap

Forex gain Code Indikator


forex gain Code Indikator

video status skrmstyreenhed video controller skrmterminal screen terminal, visual display terminal (fork. PCB) prioritet (gen.) priority prioritet (edb) override prioritetsgld (merk.) mortgage loans priskrig price war, underselling prismrkningsmaskine price marking machine prisoverslag cost estimate prisseddel price tag PR-medarbejder public relations officer (fork. Absorberende absorbent accent aigu acute accent (fx é) accidenstryk commercial printing, jobbing printing, a/D converter, a/D omstter (analog til digital) additiv farveblanding additive colour synthesis. sub-heading mellemrum (gen.) gap, space mellemrum (lille) interstices (fx mellem trådene i en serigrafisk dug) mellemrumstangent space bar mellemslag (afstand mellem spalter) column gutter mellemstort oplag medium-length run mellemstort trykkeri medium-sized printing house mellemstykke spacer mellemtonekorrektion midtone colour correction mellemtoner intermediate tones (flt.) mellemvalse intermediate. old-style figures medlemsbog (t) trade union card medløbende rakel positive doctor blade medløbende valse idler roller, idling roller medredaktør co-editor mekanisk mechanical mekanisk styring mechanical control meleret (fejl ved trykning) mottled meleret (papirkvalitet) mottled mellemark (tilretning i højtryk) interlay mellemcifre gap digits mellemfilm intermediate film. CRC) reprokopist plate frame operator, repro printer reprooriginal repro copy, repro original, reproduction artwork repro-recorder repro recorder reprotekniker reproduction technician reprsentant representative (fork. 32mo) 4 sider på arket quarto (fork. SPH sheet arkafstryger sheet stripper arkanlg sheet lay, sheet stop arkbagkant rear edge of sheet arkbremse (trykpresse) sheet retarder arkfilm film cut to size, sheet film arkformat sheet size arkiv file, morgue (sl.

forex gain Code Indikator

For ultraviolet) UV-hrdning UV curing (egl. Gates) port (i computer) port portfals (bogb.) gate fold porto postage Porto betalt Freepost (eng. Sidetastatur) keypad, keyboard, (lille tastaturafprøvning keyboard testing (alle (engelske) taster anvendes i stningen 'the quick brown fox jumps over the lazy dog tastaturlås keyboard lock tastbord keyboard taste key, keyboard, key-in, tap tasteanslag keystroke tastefejl keyboarding error tastlyd key click, keyboard click tastlydstyrke keyboard click. Caps upper-case letters makulatur makeover (US misprint, spoilage, spoils, spoilt copies (eksemplarer wastage, waste makulaturark reject sheets (flt.) makulatureksemplar spoilt copy makulaturprocent waste percentage makulere destroy, shred makuleringsmaskine shredder manchet (indledningsafsnit til artikel) lead manchet (maskinteknisk, valse) (maskinteknisk, valse) sleeve mangeludbedring guarantee, warranty manillakarton Manilla. Acknowledgements (fx i forord) forgrening branch forgreningsstning (edb) branching statement (program) forgrundsdrift (edb) frontend processing forgylde (bogb.) gild forgyldes på alle tre snit all edges gilt (fork. Appendices) tillg (til avis) supplement tillg (til pris) additional charge, extra charge, surcharge tillg for ønsket placering (om annonce) extra charge for position tillgspension (t) supplementary pension tilpasning af tekst (pladsmssigt) copy fitting tilpasset (system, maskine osv) made to measure, maskine osv) customized, (system, tailor-made. 'ldding skyggeramme (dtp) drop shadow skylle rinse, wash skludlgning shingle delivery (fx avisrotation) skr sats body matter, running-on matter skre cut skre (rot.) slit (på langs) skreaffald cutting waste, shavings, trim waste, trimmings skreaffaldsudsugning trim exhaust, trim waste extraction skrecylinder (rot.) knife cylinder skrekanter bolts. MT) maskinpark machinery and equipment maskinproducent machine maker, machine manufacturer maskinrevision (godkendelse af tryk) hot-metal composition, linos, mechanical typesetting, press proof, press revision maskinsats (bly) machine composition, slug composition maskinskrevet manuskript typescript maskinsprog (edb) computer language, machine language maskinstativ machine frame maskinstop breakdown (of machine. Yang seringkali harganya juga tidak murah.

forex gain Code Indikator


Sitemap